237
لیلی خبازی - سوابق تحصیلی
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧

 

نام و نام خانوادگی: لیلی خبازی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: leilikhabazi@gmail.com

سوابق تحصیلی

کارشناسی:مترجمی زبان فرانسه  کارشناسی ارشد و دکترا: فرهنگ و زبانهای باستانی ایران

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.