237
لیلی خبازی - تحقیق و پژوهش
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧

 

نام و نام خانوادگی: لیلی خبازی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: leilikhabazi@gmail.com

تحقیق و پژوهش

همکاری در دو طرح تحقیقاتی برای دانشگاه تبریز «بررسی دوبیتیهای آذربایجان» و «بررسی سنگنوشته‌های شاهان و بزرگان دربار ساسانی»

همکاری در ترجمه‌ی بخشی از چکیده‌ی ایرانشناسی(فصل2و6 شماره‌ی26)

چاپ مقاله‌ای با عنوان«بررسی تأثیر متقابل زبان ترکی و سغدی بر یکدیگر در یک سند ترکی-سغدی»در نشریه ادبیات دانشگاه تبریز1388

ارائه مقاله و ایراد سخنرانی در سمینار داخلی علل سقوط سلسله‌ها در ادوار مختلف تاریخ ایران با عنوان «نقش دین و روحانیت زرتشتی در فروپاشی دولت ساسانی»

راهنمایی و مشاوره دهها پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ،تاریخ هنرایران باستان و زبانهای باستانی.

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.