237
لیلی خبازی - کتاب ها
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧

 

نام و نام خانوادگی: لیلی خبازی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: leilikhabazi@gmail.com

کتاب ها

زارع منش،مینا،خبازی،لیلی ،1393،نبرد نقشها و نمادها،تبریز،پروژه ترجمه حسنلو

بقا اسفندیاری،لیلا،خبازی،لیلی،1393،نگاهی به جانوران اساطیری در هنر شمالغرب ایران،تبریز،ترجمه پروژه حسنلو

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.