237
لیلی خبازی - ارتباط با دانشجویان
سه شنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٦

 

نام و نام خانوادگی: لیلی خبازی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: leilikhabazi@gmail.com

ارتباط با دانشجویان
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.